HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN
  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.


::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 23 - 7 - 2017.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ TUYỂN SINH NĂM 2017.
(Đào tạo các ngành Sư phạm)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI HỌC KỲ II (2016-2017) SINH VIÊN NĂM 1,2,3
» Sinh viên xem lại lịch thi: có thay đổi phòng thi trong ngày 01/07/2017
» Sinh viên truy cập trang web để xem lịch thi cụ thể.
THÔNG BÁO VỀ LỄ TỐT NGHIỆP (2016-2017)
» Sáng 7g00 ngày 27/06/2017, Trường sẽ TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP tại Giảng đường I. Trường kính mời tất cả SV đã được xét công nhận TN tham dự Lễ (kể cả SV chưa có CCNN)
Từ chiều ngày 12/06/2017, SV đã được xét công nhận TN đợt 1, có thể nhận BẢNG ĐIỂM+GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI tại TỔ DỮ LIỆU. (KHÔNG CHO PHÉP NHẬN THAY NẾU KHÔNG CÓ GIẤY ỦY QUYỀN HỢP LỆ)
* Thông báo cập nhật lúc 16h30 ngày 26/06/2017.

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.