HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN
  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.


::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 23 - 1 - 2018.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ TUYỂN SINH NĂM 2017.
(Đào tạo các ngành Sư phạm)

KẾ HOẠCH ĐKMH HỌC KỲ II NH 2017-2018
» Đã hết hạn ĐKMH trực tuyến. SV các khối lớp, kiểm tra TKB đã đăng ký để thực hiện.
» SV điều chỉnh, bổ sung ĐKMH từ 14h ngày 17/01/2018 đến hết ngày 23/01/2018.
» SV khối 1,2,3 bắt đầu học kỳ II từ ngày 29/01/2018.
THÔNG BÁO LỊCH THI HK I - NH 2017-2018
» Hiện nay đã có lịch thi (dự kiến), SV kiểm tra lịch thi cá nhân. Mọi vấn đề vướng mắc, hãy liên hệ Phòng Khảo thí và ĐBCLGD.
» Từ ngày 04/12/2017 Lịch thi chính thức áp dụng cho khối năm 4 và các lớp riêng. Từ ngày 30/12/2017, áp dụng chính thức cho các khối 1, 2, 3 và các lớp riêng.
V/v HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN (2017-2018)
» Phòng KH-TC thông báo về việc nộp học phí HL-HCT như sau:
» Đối với Khóa 2014 trở về trước: Thời gian nộp HP: Từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 15/11/2017
» Đối với Khóa 2015 và 2016 (Khối 2 và 3): Thời gian nộp HP: Từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 30/11/2017
» SV có đăng ký HL-HCT phải hoàn tất thủ tục nộp học phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính theo thời hạn trên. SV hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc quá hạn của mình.

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.