HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN
  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.


::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 30 - 4 - 2017.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ TUYỂN SINH NĂM 2017.
(Đào tạo các ngành Sư phạm)

THÔNG BÁO ĐIỂM PHÚC KHẢO BÀI THI
» Hiện nay đã có điểm phúc khảo bài thi học kỳ I, năm học 2016-2017, SV xem điểm tại Bảng thông báo tầng 1 Nhà Đa Năng.
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ II (2016-2017) SINH VIÊN NĂM 4
» Sinh viên năm 4 đã có lịch thi HK II (năm học 2016-2017); Thi từ ngày 24/4/2017 đến 28/4/2017.
» Sinh viên truy cập trang web để xem lịch thi cụ thể. Mọi thắc mắc về lịch thi SV liên hệ phòng Khảo thí - ĐBCLGD để được giải quyết.
» Lịch thi chính thức được công bố ngày 20/4/2017.
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ HL-HCT HỌC KỲ II (2016-2017)
» Đã hết thời gian điều chỉnh, bổ sung ĐKMH. Phòng KH-TC thông báo những SV có ĐK học lại-học cải thiện cần hoàn tất việc nộp học phí chậm nhất đến ngày 31/03/2017 - riêng Khối IV, được gia hạn đến 10/04/2017. Sau khi hết hạn, những SV chưa nộp học phí thì chịu trách nhiệm theo quy định của Nhà trường.
* Thông báo cập nhật lúc 14h00 ngày 14/03/2017.

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.